REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich dokonać mogą Państwo rezerwacji pokoi gościnnych w Willi Rawa. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu
 • Rezerwacji dokonać można drogą elektroniczną pod adresem mailowym: willa.rawa@onet.pl, czeremcha.zakopane@onet.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 665232859
 • W celu potwierdzenia dokonanej telefonicznie lub mailowo rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości 30-50% ceny pobytu w terminie 3 dni od daty dokonania rezerwacji.
 • W przypadku niewykorzystania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 • Zmian w rezerwacji można dokonać najpóźniej 14 dni przed terminem przyjazdu. Zmiany terminów lub ilości osób zgłaszane w terminie późniejszym niż podany powyżej nie będą uwzględniane przy dokonywaniu rozliczenia.
 • Po wpłynięciu zadatku Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji sms-em lub mailem.
 • Płatność pozostałej części ceny za usługę dokonuje się gotówką w dniu przyjazdu. Odmowa zapłaty za pobyt z góry uprawnia Usługodawcę do anulowania rezerwacji bez zwrotu wpłaconego zadatku.
 • Dzieci do lat 3 (niewymagające osobnego łóżka) nie płacą za pobyt. Dzieciom w wieku 4-7 lat przysługuje 20% zniżki.
 • Do ustalonej ceny pobytu należy doliczyć podatek miejscowy odprowadzany do Urzędu Miasta Zakopane, który wynosi 2zł os/doba.
 • Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14.00, kończy o 11.00. Istnieje możliwość przechowania bagaży do godzin późniejszych. Jeśli w danym dniu do opuszczanego pokoju nie przyjeżdżają kolejni goście, godzina opuszczenia go może zostać przesunięta na późniejszą.
 • W godzinach 22.00 – 6.00 w budynku obowiązuje cisza nocna.
 • Na terenie obiektu obowiązuje absolutny zakaz odpalania petard
 • W przypadku spowodowania szkód materialnych goście odpowiedzialni za ich wyrządzenie zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia zniszczonych przedmiotów .
 • Właściciel budynku nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych przedmiotów – również tych posiadających wartość naukową lub artystyczną, pozostawionych w pokojach.
 • Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 • W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 • W przypadku nieprzestrzegania w/w zasad właściciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy wynajmu bez zwrotu kosztów.
 • Copyright © Giewonciak